जीवनात दोनच मित्र कमवा

friendship quotes in marathi, best friend quotes in marathi

जीवनात दोनच मित्र कमवा…
एक ‘श्री कृष्णासारखा’ जो तुमच्यासाठी युद्ध न करताही तुम्हासा विजयी करेल…
आणि दुसरा ‘कर्णासारखा’ जो तुम्ही चुकीचे
असतानाही तुमच्यासाठी युद्ध करेल….!!