जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते

marathi shayari dosti, maitri shayari marathi

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते….,
आनंद दाखवायला ‘हास्याची’ गरज नसते….,
दु:ख दाखवायला ‘आसवांची’ गरज नसते….,
न बोलताज ज्यामध्ये सारे समजते….
ति म्हणजे ‘मैत्री’